Na dit afronden over de HAVO kan zijn de meeste gebruikelijke stap welke naar ons hogeschool. Maar tevens na dit VWO kun je... Lees bovendienArbeidsmarktonderzoek- en benoemen passend werk. Tezamen betreffende een kandidaat verkennen we bestaan echte mogelijkheden op een arbeidsmarkt. We selecteren mogelijk passende mogelijkheden en coördineren on… Read More


Wanneer een werknemer onwel wordt, krijgt een chef te maken met een Wet herstelling Poortwachter. Deze wet verplicht de baas (en een werknemer) teneinde alles in het werk te stellen teneinde daar wegens te zorgen dat een werknemer hervat in bestaan oorspronkelijke functie ofwel - wanneer de baas nauwelijks passend werk bezit - reintegratie bij een … Read More